OFERTA

Prace podwodne

Prace podwodne to nowa część rozwijającej się oferty LAngeo Construction S.A. Oferujemy szeroki zakres robót hydrotechnicznych z wykorzystaniem prac podwodnych:

  • remonty obiektów zarówno części nawodnych jak i podwodnych
  • naprawy powierzchni, iniekcja rys
  • naprawy dylatacji
  • naprawy i wymiany krat i zasuw
  • betonowania
  • cięcie, kucie, frezowanie betonu
  • wiercenie w betonie i innych materiałach
  • czyszczenie hydrodynamiczne

Wykorzystujemy nowoczesne maszyny i urządzenia renomowanych firm oraz doświadczenie wykwalifikowanej kadry.

Zaufaj specjalistom i skontaktuj się z Nami

Adres firmy

90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87

Langeo Construction Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000623217, NIP 725-21-36-151, REGON 364699570, kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony w części.