OFERTA

Rozbiórki hydrodynamiczne
i hydromonitoring

Świadczymy usługi rozbiórek z wykorzystaniem nowoczesnej metody hydrodynamicznej. Metoda ta pozwala na cięcie i kucie konstrukcji z zastosowaniem wody o ciśnieniu do 3000 barów. Hydromonitoring ma ta szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie w przemyśle stoczniowym, górnictwie, energetyce.

ZALETY ROZBIÓRKI HYDRODYNAMICZNEJ

Rozbiórki wykonywane za pomocą wody pod ciśnieniem to przede wszystkim możliwość maksymalnego wyeliminowania wibracji, jakie zazwyczaj mają miejsce w procesie wyburzania. Wibracje te mogą negatywnie wpływać na poziom bezpieczeństwa ludzi i sąsiadujących obiektów. Rozbiórka hydrodynamiczna nie niszczy zbrojenia budynku i pozwala na znaczne skrócenie czasu prac.

Metodę hydrodynamiczną można zastosować do rozbiórki obiektów przemysłowych, a także na mostach lub w obiektach gospodarki wodnej. Z racji na małą inwazyjność, hydromonitoring cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a zastosowanie wysokociśnieniowych agregatów pozwala nam na szybkie wykonanie całego zakresu prac.

Użycie maszyn o niższym ciśnieniu pozwala na bezpieczne czyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń, starych tynków, powłok malarskich, graffiti.

ZASTOSOWANIE HYDROMONITORINGU

Metodę hydromonitoringu stosujemy przede wszystkim do:
  • Usuwania skorodowanego betonu i tynku;
  • Usuwania zanieczyszczeń, mleczek cementowych, powłok malarskich i graffiti;
  • Czyszczenia rusztowań i maszyn budowlanych;
  • Usuwania poziomego oznakowania;
  • Czyszczenia zbiorników i instalacji wodno-kanalizacyjnych;
  • Przygotowania betonu pod posadzki.

Proponowane przez nas usługi to przede wszystkim oferta podparta realnym doświadczeniem i dużym zakresem wiedzy o zastosowaniu metody hydrodynamicznej. Gwarantujemy, że wszystkie prace będą wykonane w bezpieczny sposób i w ustalonym wcześniej terminie. Nasi pracownicy przeszli kompleksowe szkolenia, dzięki czemu możemy poświadczyć, że wykonywane przez nich zadania cechują się profesjonalizmem. Rozbiórki hydrodynamiczne i hydromonitoring to jeden z głównych obszarów działania naszej firmy, a tym samym ten, do którego zawsze przykładamy ogromną wagę.

Zaufaj specjalistom i skontaktuj się z Nami

Adres firmy

90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87

Langeo Construction Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000623217, NIP 725-21-36-151, REGON 364699570, kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony w części.