OFERTA

System lokalizowania i detekcji

Langeo Construction S.A. przy wsparciu firmy HILTI oferuje bezprzewodowe systemy detekcji. Systemy te pozwalają na nieniszczące lokalizowanie obiektów ukrytych w ścianach, podłogach i sufitach.
Przystępując do prac budowlanych często nie wiemy, co znajduje się pod powierzchnią podłogi, sufitu lub ściany.
Bezprzewodowe systemy detekcji, pozwalają jednak na sprawdzenie ich struktury bez konieczności skuwania betonu.
Skaner do betonu z łatwością wykryje wszystkie elementy z metalu i innych materiałów, które mogą stanowić barierę podczas wiercenia i kucia.

Nasze systemy detekcji umożliwiają lokalizowanie:

 • Prętów zbrojeniowych – system określa grubość betonowej otuliny oraz położenie, wielkość i wymiary prętów
 • Kabli sprężających
 • Ściągów
 • Rur – z metalu i innych materiałów, takich jak plastik i PCV
 • Przewodów elektrycznych pod napięciem
 • Drewna

Układ obiektów osadzonych w wielowarstwowym podłożu:

Wystarczy zeskanować miejsce, w którym będą prowadzone prace, aby zobaczyć wszystko to co się w nim kryje na monitorze bezprzewodowego skanera lub na tablecie. Do wyboru mamy obraz w formacie 2D lub 3D.

Wyniki analizy wyświetlają się na monitorze urządzenia, przy pomocy którego wykonano badanie. Dzięki temu można od razu przystąpić do dalszych prac.

Urządzenia detekcji Hilti:

 • multidetektor PS 50
 • detektor Ferroscan PS 250
 • detektor PS 1000 X-Scan

Szczegółowa analiza strukturalna możliwa po wprowadzeniu uzyskanych danych do oprogramowania Hilti – PROFIS Detection lub PROFIS Ferroscan. Opracowane na ich podstawie raporty można archiwizować i drukować.

Wszystkie systemy detekcji Hilti są zasilane akumulatorowo, dzięki czemu można je swobodnie przenosić. Charakteryzuje je także wysoka odporność na wstrząsy, pył oraz wilgoć.

Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania systemów detekcyjnych:

Lokalizowanie rur i prętów zbrojeniowych to już nie problem. Zamiast ufać intuicji, zdaj się na technologię.
Nieniszczące metody detekcji są ogromnym udogodnieniem na budowie. Oto podstawowe korzyści, wynikające z ich stosowania.

 • Nie musisz już wykonywać odkrywek zbrojenia, by poznać lokalizację poszczególnych elementów jego konstrukcji
 • Minimalizujesz ryzyko wypadków spowodowanych naruszeniem instalacji elektrycznej pod napięciem lub ważnych elementów zbrojenia
 • Znacznie przyspieszasz tempo prac na budowie
 • Unikasz kosztownych napraw, wynikających z uszkodzenia konstrukcji

Zaufaj specjalistom i skontaktuj się z Nami

Adres firmy

90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87

Langeo Construction Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000623217, NIP 725-21-36-151, REGON 364699570, kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony w części.